Algemene voorwaarden

Laatst wijzigingen per 09.09.2016

In onderstaande algemene voorwaarden staan onze rechten en plichten vastgelegd.
Ze hebben betrekking op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer (Tafel van Smaak) en opdrachtgever (onze gasten).

Tafel van Smaak is gevestigd te Lisse en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66045819. Wij proberen ten alle tijden een hoogwaardige kwaliteit van de dienstverlening te bieden en stellen de tevredenheid van onze gasten voorop. Voor vragen aarzel niet contact met ons op te nemen, ia info@tafelvansmaak.nl.

Geldigheid van de algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf de offerte tot levering van de diensten zoals aangegaan tussen Tafel van Smaak en de opdrachtgever. Andere voorwaarden afwijkende van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen in de offerte met akkoord van de gast.

Definities
* De opdrachtnemer: eigenaar en werknemers van Tafel van Smaak.
* De opdrachtgever: een ieder die met Tafel van Smaak een overeenkomst wenst te sluiten of reeds heeft gesloten. Ook wel onze gasten.
* Thuis: de huiselijke locatie die ter beschikking wordt gesteld door de opdrachtgever aan Tafel van Smaak om haar diensten/service te leveren.
* Externe locatie, een locatie buiten de huiselijke sfeer.
* Vrijblijvende offerte: een op maat gemaakt vrijblijvend voorstel aangeboden door Tafel van Smaak.
* Offerte met akkoord: een afspraak, dan wel schriftelijk of mondeling gemaakt, tussen Tafel van Smaak en een opdrachtgever om de in de offerte beschreven diensten uit te voeren op een bepaalde datum. Diensten en service aangeboden en uitgevoerd door Tafel van Smaak en akkoord bevestigd door de opdrachtgever.

Vrijblijvende offerte, prijzen en offerte met akkoord
* Op maat gemaakte offertes uitgegeven door Tafel van Smaak zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
* Een offerte met akkoord wordt aan de opdrachtgever voorgelegd ter goedkeuring en bevestiging van de diensten. Deze is alleen geldig bij een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever.
* Tafel van Smaak gebruik een prijsstelling gebaseerd op de keuze van diensten en services. Tarieven zijn beschikbaar per offerte, telefonische of op de website. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.
* Indien de diensten/service van Tafel van Smaak aan de opdrachtgever wijzigen of er aanvullingen zijn, worden deze in rekening gebracht voor de opdrachtgever. Dit zal schriftelijk bevestigd worden door Tafel van Smaak.
* Tafel van Smaak is verantwoordelijk voor de correcte nakoming van de afspraken. Ze leveren de diensten en service conform de website, offerte etc. weergeven. Indien de werkgever klachten ondervindt, kan er contact worden opgenomen met info@tafelvansmaak.nl.

Diensten op locatie of bij de opdrachtgever thuis
* Wanneer Tafel van Smaak haar diensten uitvoert bij de opdrachtgever thuis, wordt de opdrachtgever gevraagd de volgende faciliteiten beschikbaar en bruikbaar te maken: De keuken inclusief apparatuur zoals oven, fornuis, vaatwasser, kleine ruimte in de koelkast/vriezer, energie en water, de eettafel met zit plekken en glaswerk beschikbaar stellen. Voor eventuele tekortkomingen is de opdrachtgever verantwoordelijk. De producten, aankleding van de tafel, borden, bestek en alle het andere keukengerei zal Tafel van Smaak beschikbaar stellen.
* Tafel van Smaak is verantwoordelijk voor onvoorziene risico’s met betrekking tot het gebruik van faciliteiten beschikbaar gesteld door de opdrachtgever. Lees hier het beschadigen van apparatuur, keukengerei of andere items thuis bij de opdrachtgever.
* Tafel van Smaak zal zorg dragen voor het afval
* Tafel van Smaak zal gedeeltelijk zorgen voor de afwas
* Tafel van Smaak zal de thuis omgeving van de opdrachtgever schoonmaken en achterlaten zoals aangetroffen.
* Bij diensten op een externe locatie, zal Tafel van Smaak zorg dragen voor alle materialen.

Allergieën en andere dieet wensen
* De opdrachtgever is verantwoordelijk om allergieën en dergelijke door te geven aan Tafel van Smaak, dit uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de dag van de diensten/service.
* Tafel van smaak is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen wat betreft allergieën en dergelijke

Annuleringen
* Annuleringen dienen telefonisch of schriftelijk te worden door gegeven aan de opdrachtnemer.
* Onderstaande tabel geeft de kosten weer betrokken bij een annulering:
– Tot 21 dagen voorafgaande aan de reservering, kosteloze annulering.
Eventuele vooruitbetalingen worden geretourneerd.
– Tot 10 dagen voorafgaande aan de reservering, zal 15% van de totaal prijs zoals overeengekomen met de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Dit ter compensatie van administratie.
– Tussen 10 en 5 dagen voorafgaand aan de reservering, zal 30% van de totaal prijs zoals overeengekomen met de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Dit ter compensatie van inkomstenderving.
– Tussen 5 en 1 dag(en) voorafgaand aan de reservering, zal 80% van de totaal prijs zoals overeengekomen met de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Dit ter compensatie van de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding.
– Minder dan 1 dag, dan zal 100% van de totaal prijs zoals overeengekomen met de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Dit ter compensatie van de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding.

* Wanneer de reservering (maximaal 7 dagen voorafgaand aan de reservering) wordt geannuleerd en verplaatst wordt naar een andere moment, kan de opdrachtnemer hier uitzonderlijk andere flexibele voorwaarden aan stellen. Wel worden de 15% annuleringskosten ter compensatie van administratie in rekening gebracht.

Wijzigingen in het aantal personen
* Graag de wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeven.
* Vermindering van het aantal personen kan tot 5 dagen voorafgaand van de reservering kosteloos worden doorgegeven. Tussen 5 en 0 dagen voor aanvang zal de vermindering in het aantal personen voor 100% worden doorbelast.

Betaling
* Tafel van Smaak vraagt de betaling van de factuur voorafgaand per bankoverschrijving of ter plekke in cash te voldoen. Bij een betaling per factuur, dient dit binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur te worden voldaan.
* Tafel van Smaak heeft het recht om een gedeeltelijke vooruitbetaling te vragen aan haar opdrachtgevers. Deze dient 10 dagen voor aanvang te worden voldoen.
* Eventuele incasso/geschillen kosten worden door de opdrachtgever geaccepteerd als kosten.

Overmacht
* In geval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht om haar verplichtingen zoals overeengekomen (geheel of gedeeltelijk) te annuleren. Onder overmacht wordt verstaan: ziekte, storingen in levering van goederen door derden, storingen in water en energie toevoer, ongevallen, brand, transportbelemmeringen zoals files, ongevallen in het verkeer en stakingen, het niet goed functioneren van apparatuur bij de opdrachtgever thuis, beslaglegging in alle vormen, natuur rampen, oorlog of andere handelsrisico’s.
In alle gevallen zal de opdrachtgever geïnformeerd worden.
* Tafel van Smaak is gerechtigd om de diensten/service uit te laten voeren door derden.

Aansprakelijkheid
* Tafel van Smaak is aansprakelijk voor de mogelijke schade die zij maakt bij de opdrachtgever thuis. De schade zal ter plekke moeten worden geconstateerd als schade toegebracht door Tafel van Smaak. Daarbij zullen de juiste schade documenten worden ingevuld en ondertekende door beide partijen. Tafel van Smaak is niet verantwoordelijk voor schade die na haar dienst/service wordt geconstateerd.

Recht
* Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.